Ảnh đại diện Quỳnh (ZW6672)
Nguyễn Thị Như Quỳnh
28/06/1989
0787027***
Tp Hồ Chí Minh
quynhnguyen2861***@gmail.com
Nữ
*** XVNT F26 Quận Bình Thạnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

9
Cao đẳng
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết