Ảnh đại diện Linh (ZW6865)
Huỳnh Thị Yến Linh
28/06/1998
0349249***
Bình Dương, (có thể thay đổi nơi làm việc)
hoakinhu1***@gmail.com
Nữ
Đường ***, tổ 10, Phường Thuận Giao,
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Bình Dương, (có thể thay đổi nơi làm việc)
6 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết