Ảnh đại diện Hiền (ZW8698)
Ngô Thị *** Hiền
09/01/1998
0376305***
Hà Nội
ngotthuh***@gmail.com
Nữ
Bắc Từ Liêm _ Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết