Ảnh đại diện Hà (ZW8852)
Võ Thị Ngọc Hà
28/06/1999
0868833***
Tp Hồ Chí Minh
vothingocha280***@gmail.com
Nữ
phường ***
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết