Ảnh đại diện Phúc (ZW9876)
Huỳnh *** Phúc
03/08/1993
0901131***
Đà Nẵng
Hongphuc.huyn***@gmail.com
Nữ
*** Trần Kế Xương, Đà Nẵng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Đà Nẵng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết