Ảnh đại diện Vy (ZX0745)
Mai *** Vy
11/08/1991
0936975***
Tp Hồ Chí Minh
maithanhvy1***@gmail.com
Nữ
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

6
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết