Ảnh đại diện Hương (ZX1669)
Nguyễn Quỳnh *** Hương
05/08/1996
0974993***
Tp Hồ Chí Minh
quynhhuong5***@yahoo.com
Nữ
Quận ***, TP HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết