Ảnh đại diện Chi (ZX2010)
Nguyễn Thị Thùy Chi
26/06/1990
0389924***
Tp Hồ Chí Minh
thuychi2***@gmail.com
Nữ
Số *** Tam Thanh, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
500 USD
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết