Ảnh đại diện Kim (ZX2316)
Tạ *** Kim
04/07/1993
0985773***
Thái Nguyên
takim471***@gmail.com
Nữ
Phường Lương Sơn, Sông Công, Thái nguyên
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Thái Nguyên
8 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết