Ảnh đại diện Minh (ZX2565)
Nguyễn Thị *** Minh
09/04/1984
0917504***
Tp Hồ Chí Minh
Mindy9***@gmail.com
Nữ
Trương Đăng Quế ***, Q Gò Vấp, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

11
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết