Ảnh đại diện Xuyên (ZX2982)
Nguyễn Thị Cẩm Xuyên
26/06/1997
0981771***
Tp Hồ Chí Minh
camxuyen26061***@gmail.com
Nữ
*** đường số 9, khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Tp. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
9 triệu
Luật hình sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết