Ảnh đại diện Uyên (ZX3695)
Nguyễn Thị *** Uyên
01/07/1998
0394673***
Tp Hồ Chí Minh
thuuyen171***@gmail.com
Nữ
*** đinh bộ lĩnh, phường 26, quận bình thạnh, TPHCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Chuyên viên pháp lý
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết