Ảnh đại diện ANH (ZX4029)
VÕ NGUYÊN *** ANH
08/04/1996
0964414***
anhvo8***@gmail.com
Nữ
*** Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Dịch vụ pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết