Ảnh đại diện Thuý (ZX4120)
Hồ *** Thuý
30/10/1998
0832985***
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Thuyy.thuyy***@gmail.com
Nữ
Cầu Giấy - Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng nhóm / ban
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
6 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết