Ảnh đại diện Hằng (ZX4210)
Nguyễn Thị *** Hằng
01/07/1998
0973911***
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Bichhan***@gmail.com
Nữ
Khối phố Xuân Tây, Phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
5 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết