Ảnh đại diện LIÊN (ZX4450)
NGUYỄN *** LIÊN
02/08/1993
0973552***
Tp Hồ Chí Minh
botloc***@gmail.com
Nữ
*** Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, Q7, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết