Ảnh đại diện Khuyên (ZX5013)
Trương Thị *** Khuyên
13/06/1994
0374970***
Tp Hồ Chí Minh
kimkhuyen2***@gmail.com
Nữ
số *** Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, TP. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Cao đẳng
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết