Ảnh đại diện Mai (ZX5310)
*** Mai
12/07/1997
0969881***
Hà Nội
Quynhmai1***@gmail.com
Nữ
Thôn Gạo Nam, xã Hồ Tùng Mậu
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
7,5 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết