Ảnh đại diện Trâm (ZX6422)
Bùi *** Trâm
24/06/1996
0377921***
tram26938***@gmail.com
Nữ
Ninh Kiều, Cần Thơ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết