Ảnh đại diện Nhung (ZX9342)
Trần Thị *** Nhung
09/04/1994
0986157***
Hà Nội
nhungtran.***@gmail.com
Nữ
Số ***, Nguyễn Trãi, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Chuyên viên
Hà Nội
8 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết