Ảnh đại diện Hằng (ZY0460)
Phan Thị *** Hằng
11/07/1994
0972371***
Tp Hồ Chí Minh
hangphan110***@gmail.com
Nữ
*** Đường 35, phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
9 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết