Ảnh đại diện Lê (ZY1772)
Trần ***
01/06/1998
0911442***
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Quảng Nam, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Letran706***@gmail.com
Nữ
Tổ *** khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Quảng Nam, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết