Ảnh đại diện Hoàng (ZY1856)
Đỗ Lê *** Hoàng
05/07/1997
0868614***
Lâm Đồng
Camhoang5***@gmail.com
Nữ
*** Trần Phú thị trấn Thạnh Mỹ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Lâm Đồng
6 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết