Ảnh đại diện Linh (ZY2286)
Hoàng Thị *** Linh
13/06/1997
0931879***
Tp Hồ Chí Minh
phuonglinh.13061***@gmail.com
Nữ
***, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết