Ảnh đại diện Mai (ZY2882)
Vũ Thị Hoa Mai
28/06/1978
0908958***
Tp Hồ Chí Minh
Vuthihoa***@gmail.com
Nữ
*** Hoàng Diệu, phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

18
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Ngân hàng - Tài Chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết