Ảnh đại diện Hân (ZY3358)
Nguyễn Huỳnh *** Hân
27/02/1997
0947273***
Tp Hồ Chí Minh
Nguyenhuynhtuyethan2***@gmail.com
Nữ
Số ***, đường Rạch Rập, khóm 3, phường 8, TP. Cà Mau
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Trợ lý
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết