Ảnh đại diện Thảo (ZY3732)
Lương Thị *** Thảo
24/05/1993
0793866***
Tp Hồ Chí Minh
thaoluong***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết