Ảnh đại diện Thảo (ZY4389)
Nguyễn Thị *** Thảo
18/04/1978
0989778***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenthao0***@gmail.com
Nữ
*** Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 3, Tp. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết