Ảnh đại diện Hà (ZY4415)
Nguyễn ***
10/12/1994
0972581***
Hà Nội
nganhanguyen1***@gmail.com
Nữ
số *** ngõ 145 Quan Nhân Thah Xuân Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết