Ảnh đại diện Tâm (ZY4518)
Phạm Thị Minh Tâm
26/06/1993
0333550***
Tp Hồ Chí Minh
minhtam2***@gmail.com
Nữ
*** Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết