Ảnh đại diện Xa (ZY4955)
Nguyễn *** Xa
30/05/1991
0912208***
Tp Hồ Chí Minh
chauxa***@gmail.com
Nữ
*** Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Bình Thạnh, HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Trên đại học
Độc thân
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết