Ảnh đại diện Chi (ZY5386)
Trương *** Chi
23/05/1998
0832727***
Tp Hồ Chí Minh
chilaw0***@gmail.com
Nữ
*** Hà Thị Khiêm, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết