Ảnh đại diện Hòa (ZY5457)
Trần *** Hòa
09/04/1995
0968961***
Hà Nội
thuhoa***@gmail.com
Nữ
số nhà *** Doãn Kế Thiện, Mai Dịch
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết