Ảnh đại diện Hương (ZY5647)
Bùi *** Hương
27/07/1988
0972916***
Tp Hồ Chí Minh
thanhhuong8***@gmail.com
Nữ
*** TL13, P.Thạnh Lộc
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

9
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
20 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết