Ảnh đại diện Hạ (ZY5867)
Nguyễn Thị *** Hạ
30/03/1996
0906511***
Đà Nẵng
slamdunk.x***@gmail.com
Nữ
Tổ *** Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Đà Nẵng
4 triệu
Luật hình sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết