Ảnh đại diện Thoa (ZY6650)
Phạm Thị *** Thoa
11/07/1993
0707888***
Tp Hồ Chí Minh
thoakt***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Văn Săng, P.Tân Sơn Nhì, Tân Phú
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Cao đẳng
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
10 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết