Ảnh đại diện Hương (ZY6671)
Nguyễn Thị *** Hương
25/02/1997
0766653***
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, (có thể thay đổi nơi làm việc)
vuonglam9***@gmail.com
Nữ
Bao Vinh - Hương Vinh - Hương Trà - Thừa Thiên Huế
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, (có thể thay đổi nơi làm việc)
8 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết