Ảnh đại diện Ánh (ZY6977)
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
28/06/1999
0703959***
Tp Hồ Chí Minh
anh.01288599***@gmail.com
Nữ
Vườn Lài, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Cao đẳng
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết