Ảnh đại diện Linh (ZY7147)
Ngô *** Linh
10/04/1998
0961074***
Bình Dương
ngothilinh1***@gmail.com
Nữ
*** tổ8 khu phố 5 phường phú hoà
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Bình Dương
6 triệu
Công chứng viên
Luật hình sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết