Ảnh đại diện Linh (ZY7537)
Ngô Thị Khánh Linh
26/06/1998
0337466***
Hà Nội
khanhlinh4123***@gmail.com
Nữ
thôn Sơn Đông, xã Yên Vượng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
6 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết