Ảnh đại diện Nhàn (ZY7617)
*** Nhàn
08/04/1986
0939857***
Tp Hồ Chí Minh
nhanlt***@gmail.com
Nữ
Đường số ***, Khu Dân Cư Phú Hữu, Q.9, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
12 triệu
Chuyên viên pháp lý
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết