Ảnh đại diện Hằng (ZY8112)
Hoàng *** Hằng
23/05/1998
0961882***
Hà Nội
hoangthihang23051***@gmail.com
Nữ
Khu phố Vĩnh Long ***, Thị trấn Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hóa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết