Ảnh đại diện Yến (ZY8600)
Võ Thị Kim Yến
26/06/1997
0326514***
Tp Hồ Chí Minh
vothikimyen***@gmail.com
Nữ
*** Bà Tô, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết