Ảnh đại diện Trinh (ZY8807)
*** Trinh
11/08/1995
0988258***
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
lttrinh0***@gmail.com
Nữ
Số *** Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Trên đại học
Độc thân
Chuyên viên
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
, triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết