Ảnh đại diện Lệ (ZY9645)
*** Lệ
07/07/1997
0975536***
Hà Nội
nhatle7***@gmail.com
Nữ
Phường Mỹ Đình ***
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Đã có gia đình
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
7 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết