Ảnh đại diện Yến (ZZ0217)
Hà Thị Như Yến
26/06/1995
0979759***
Tp Hồ Chí Minh
yen.ha***@gmail.com
Nữ
*** Bạch Đằng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết