Ảnh đại diện TRANG (ZZ0226)
NGUYEN THI *** TRANG
08/04/1996
0966698***
Hà Nội
nguyentrang8***@gmail.com
Nữ
Sơn Tây
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết