Ảnh đại diện Quỳnh (ZZ0430)
Phan Thị Như Quỳnh
26/06/1993
0375275***
Tp Hồ Chí Minh
phanthinhuquynh***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp, HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Cao đẳng
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
9 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết