Ảnh đại diện Loan (ZZ0560)
Nguyễn Thị *** Loan
23/05/1997
0969937***
Tp Hồ Chí Minh
thanhthanhloa***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết