Ảnh đại diện Nhung (ZZ1309)
Lê Thị *** Nhung
15/12/1995
0961801***
Tp Hồ Chí Minh
lenhung1***@gmail.com
Nữ
***, Quang Trung, thôn 1b, xã Cưni, huyện Eakar, Đăk Lăk
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Tp Hồ Chí Minh
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết